De NVvK zoekt een HOOFDredacteur voor het Sistrum. Meer weten? Klik HIER!

Een klacht indienen over een fokker

Fokkers die bij de NVvK zijn aangesloten houden zich aan de reglementen die de NVvK heeft opgesteld voor het fokken van raskatten. Het welzijn en de gezondheid van zowel de katten waarmee zij fokken, als de door hun gefokte kittens staan voorop.

De NVvK hecht er veel waarde aan dat de bij ons aangesloten fokkers op een verantwoordelijke manier omgaan met hun hobby. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld dat:

* De katten niet in kooitjes gehouden worden maar voldoende ruimte hebben om te leven
* De omgeving waarin de katten verblijven schoon is, dat er voldoende drinkwater is en voldoende schone kattenbakken
* De kittens in huiselijke kring opgroeien waardoor ze goed gesocialiseerd worden
* Een fokker geen zieke kittens verkoopt
* Er niet teveel of te snel nestjes worden gefokt met een poes

Als je een vervelende ervaring hebt gehad met één van de bij de NVvK aangesloten fokkers dan raden wij je in eerste instantie aan om te proberen hier met de fokker zelf over te praten. Komen jullie er niet uit? Het is dan mogelijk om contact op te nemen met de disciplinaire commissie van de NVvK.

De disciplinaire commisie onderzoekt klachten over fokkerleden van de NVvK. Hierbij wordt hoor en wederhoor toegepast. Het is daarom niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen over een fokker. Als de klacht gegrond wordt verklaard kunnen door het bestuur disciplinaire maatregelen worden opgelegd, zoals een (tijdelijke) schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap.

De disciplinaire commissie bestaat uit:

Kim Rademaker

Wil je in contact komen met de disciplinaire commissie? Mail dan naar klachtennvvk@gmail.com

De disciplinaire commissie behandelt geen klachten tegen medewerkers van de vereniging.

Lees hier het Reglement van de disciplinaire commissie