N.V.v.K. Nieuws

23 april 2020

Beste leden van de NVvK,

 

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 a, waarin de Minister-President ons informeerde over de voortgang van de coronamaatregelen, brengen wij u graag op de hoogte van het volgende.

 

Show 6 september 2020
Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat alle evenementen tot 1 september 2020 in elk geval niet doorgaan. Dit brengt voor de vereniging veel onzekerheid met zich mee over het doorgaan van onze show van 6 september 2020. Naar alle waarschijnlijkheid zal immers pas kort vóór 1 september duidelijk worden of deze maatregel ook ná 1 september nog van kracht blijft. Potentieel zal de vereniging veel energie, werk en geld steken in een show die dan alsnog last-minute niet door kan gaan. Bovendien is het maar de vraag in hoeverre exposanten al het risico willen nemen zich nu in te schrijven, gelet op deze onzekerheid.

Uit voorzorg heeft het bestuur er daarom voor gekozen om deze show niet door te laten gaan. Wij verwelkomen u graag in 2021 weer op een show van de NVvK!

 

ALV 4 juni 2020
Op dit moment is het algehele verbod op samenkomsten van groepen nog altijd van kracht. Dit geldt ook voor het gesloten blijven van de horeca. Dit blijft in elk geval zo tot en met 19 mei. Naar verwachting zal ongeveer een week voor die datum een besluit genomen worden over het voortzetten dan wel het versoepelen van deze maatregelen.

Onze ALV staat gepland voor donderdagavond 4 juni 2020. Het bestuur heeft besloten deze datum vooralsnog te laten staan, in de hoop dat deze alsnog door kan gaan. Mocht half mei blijken dat de ALV toch niet door kan gaan, omdat ofwel het verbod op samenkomsten, ofwel de sluiting van de horeca, langer gaat duren, dan zullen wij deze verplaatsen naar een later moment.

Uiteraard volgt het bestuur de ontwikkelingen op de voet en wij zullen de leden op de hoogte brengen van ontwikkelingen.

 

Voor nu: zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

 

Vriendelijke groet,

Bestuur NVvK